Ordblindecamp i uge 44 - Afgangsprøven med kompenserende IT
 Et kursustilbud til dit ordblinde barn i 7. -9. klasse med undervisning, IT- hjælpemidler, træning og gode tips.

Vi gentager succesen fra uge 15 og 18 og tilbyder endnu et kursus i uge 44, men hvorfor så tidligt?

Selvom maj måned og afgangsprøven ligger langt ude i fremtiden rent mentalt, så begynder mange lærere allerede i 6. eller 7. klasse at forberede elever på prøveformen og gode arbejdsmetoder, men det er desværre ikke altid, at der bliver taget hensyn til ordblinde elever, som skal til afgangsprøven under særlige vilkår.

Vil du gerne give dit barn bedre forudsætninger i hverdagen og til afgangsprøverne?

Ordblinde elever har ofte vanskeligheder ved at stave og læse.

  • Vil dit barn gerne lære de typiske stavefejl og blive mere bevidst om stavereglerne?

  • Oplever dit barn, at det ikke får den fornødne undervisning og tid til at træne og til at arbejde med de elektroniske muligheder i dagligdagen?

  • Giver det frustrationer og usikkerhed hos dit barn, når det alligevel møder læse- eller staveprøver i skolen?

Derfor dette kursus

Vi håber, at vi med dette kursus kan bidrage til, at dit barn får mulighed for at indhente noget af det forsømte og opnå en tro på, at disse prøver ikke er noget uoverskueligt. Det kræver træning og atter træning og der kan med fordel sættes ind allerede i 7. eller 8. kl.

Giv os 4 dage!

Vi brænder for at ordblinde elever skal klare sig bedst muligt til eksamen, og vi ved, hvad der skal til, for at de kommer bedst muligt i mål. Vi har oplevet, at elever efter en målrettet indsats i brug af IT-hjælpemidler og en øget grammatisk bevidsthed, kan hæve deres karakterer. Det betyder meget, hvis dit barn “ligger i den lave ende af skalaen”.

Hvis du giver os 4 dage med dit barn, lover vi, at vi vil stå på hovedet for, at dit barn bliver fortrolig med at bruge hjælpemidlerne og får gode forudsætninger for at arbejde videre med opgaverne i hverdagen samt afgangsprøven.

Vi vil arbejde med 

  • hensigtsmæssige IT-strategier i forhold til afgangsprøverne i læsning og stavning på særlige vilkår og er bl.a. introduceret til søgefunktioner og hensigtsmæssige strategier i forhold til brugen af CD-ord eller App Writer.

  • Kommasætning og regler. Herunder hensigtsmæssige IT-strategier i forhold til brugen af søgefunktioner i forbindelse med kommasætning.

  • Undervisning i grammatiske staveregler omkring sammensatte ord og hensigtsmæssige strategier i forhold til brugen af IT-skriveprogrammer.

  • Grammatisk undervisning i ordklasserne og brugen af Cd-ord og ordbog i forhold til at løse grammatiske opgaver.

  • Undervisning i typiske stavefejl f. eks. kort/lang vokal, enkelt eller dobbeltkonsonant, ene/ende samt endelsen r.

  • Undervisning i brugen af skriveskabeloner og fagordbøger i IntoWords.

  • Undervisning i brugen af Tal til Windows og indtaling af notater i PDF.

Ordblind-element-picture.png

Det praktiske

Tid: tirsdag d. 2.11, onsdag d.3.11, torsdag d. 4.10 fra 9.00-14.00 samt fredag d. 5.11 kl. 9.00 til 12.30.


Sted: Ordblindevejledning.dk, Kollundvej 60, 7400 Herning

Pris: 5.500 kr. inkl. forplejning (sandwich, frugt og drikkevarer) og undervisningsmaterialer.

Vi laver en fællesopsamling med forældre og børn fredag d. 5. november kl.12.30- 13.00.


Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte i individuelle forløb over Zoom eller ved fysisk undervisning hos Lone Kaastrup-Hansen eller Hanne Maigaard.

Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig (Lone) på telefon 22530263 eller Hanne på 27585228 

Vi glæder os til nogle fantastiske dage.

Venlig hilsen

Lone Kaastrup Hansen,

læsevejleder og ordblindelærer

PD i dysleksi og læsevejledning

Logo.png

Hanne Maigaard,

læsevejleder og ordblindelærer

PD i dysleksi og læsevejledning

ordblindeundervisning.nu.png

Ps. Vi planlægger naturligvis kurset under hensyn til COVID19.

IMG_8403.HEIC

Tid til alvor og leg

Vi giver os også tid til at stifte venskaber og lege

Vi forsøger at blande teori med praksis i form af spil, løb i læringshaven mm.

Derudover er der også tid til forskellige dyste, hygge og småsnak

IMG-8364.jpg