top of page


Ordblindecamp  - Afgangsprøven med kompenserende IT
 
Et kursustilbud til dit ordblinde barn i 7. -9. klasse med undervisning, IT- 
hjælpemidler, træning og gode tips.

Vi udbyder endnu et særligt kursus for dit barn. 


 

“Det var et mega godt kursus, sjovt og hyggeligt - jeg lærte en masse - tiden gik alt for stærkt.
Da jeg kom hjem igen fik jeg nul fejl i første del af læseprøven - det har jeg aldrig prøvet før.””

— Emil      

citat fra en tidligere deltager

Vi tilbyder en ordblindecamp til træning i afgangsprøven med kompenserende IT, hvorfor?

Selvom maj måned og afgangsprøven måske ligger langt ude i fremtiden rent mentalt, så begynder mange lærere allerede i 6. eller 7. klasse at forberede elever på prøveformen og gode arbejdsmetoder, idet der arbejdes med både læse- og staveprøver enten på portaler eller ved skriftelige opgaver i både læsning og stavning. Her arbejder eleverne med typiske stavefejl, grammatiske regler, gode huskeregler og f.eks. kommaregler samt med læseopgaver, hvor de skal finde svar på spørgsmål i forskellige teksttyper indenfor en given tidsramme. Desværre er det ikke altid, at der bliver taget hensyn til ordblinde elever, som skal til afgangsprøven under særlige vilkår. 

Problemet er, at elever med ordblindhed ofte ikke kan nå at løse opgaverne indenfor den tidsramme, der er givet.

Dette skyldes, at de ofte bruger længere tid både på opgaverne og samtidig er usikre på både IT-teknikken, skriveprogrammerne og grammatikken, hvilket betyder, at de ikke kan nå at løse opgaver og er i stor risiko for at lave mange fejl. De har brug for mere tid til at øve og træne mulighederne i skriveprogrammer samt en grundigere gennemgang af stavereglerne.

Dette kan vi heldigvis hjælpe med.

Vil du gerne give dit barn bedre forudsætninger i hverdagen og til afgangsprøverne?

Ordblinde elever har ofte vanskeligheder ved at stave og læse.

  • Vil dit barn gerne lære de typiske stavefejl og blive mere bevidst om stavereglerne?

  • Oplever dit barn, at det ikke får den fornødne undervisning og tid til at træne og til at arbejde med de elektroniske muligheder i dagligdagen?

  • Giver det frustrationer og usikkerhed hos dit barn, når det alligevel møder læse- eller staveprøver i skolen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor dette kursus

Vi håber, at vi med dette kursus kan bidrage til, at dit barn får mulighed for at indhente noget af det forsømte og opnå en tro på, at disse prøver ikke er noget uoverskueligt. Det kræver træning og atter træning, og der kan med fordel sættes

ind allerede i 7. eller 8. kl.

Giv os 4 dage!

Vi brænder for at ordblinde elever skal klare sig bedst muligt til eksamen, og vi ved, hvad der skal til, for at de kommer bedst muligt i mål. Vi har oplevet, at elever efter en målrettet indsats i brug af IT-hjælpemidler og en øget grammatisk bevidsthed, kan hæve deres karakterer. Det betyder meget, hvis dit barn “ligger i den lave ende af skalaen”.

Hvis du giver os 4 dage med dit barn, lover vi, at vi vil stå på hovedet for, at dit barn bliver fortrolig med at bruge hjælpemidlerne og får gode forudsætninger for at arbejde videre med opgaverne i hverdagen samt afgangsprøven.

9D192E20-0A37-4F9D-847B-8039FA052F85_edi

Billeder fra tidligere ordblindecamp - afgangsprøven med kompenserende IT

Det praktiske

Tid: Intet kursus planlagt


Sted: Ordblindevejledning.dk, Kollundvej 60, 7400 Herning

Pris: 5.500 kr. inkl. forplejning (sandwich, frugt og vand) og undervisningsmaterialer.

Vi laver en fællesopsamling med forældre og børn torsdag kl.12.30.


Du har efterfølgende mulighed for at fortsætte i individuelle forløb over Zoom eller ved fysisk undervisning hos Lone Kaastrup-Hansen

Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig (Lone) på telefon 22530263 

jeg glæder os til nogle fantastiske dage.

Venlig hilsen

Lone Kaastrup Hansen,

læsevejleder og ordblindelærer

PD i dysleksi og læsevejledning

Logo.png
IMG_8403.HEIC

Tid til alvor og leg

Vi giver os også tid til at stifte venskaber og lege

Vi forsøger at blande teori med praksis i form af spil, løb i læringshaven mm.

Derudover er der også tid til forskellige dyste, hygge og småsnak

IMG-8364.jpg
bottom of page