top of page

Kurser til læsesvage og ordblinde børn og unge

Introforløb

Vi aftaler et møde, hvor jeg kan høre om dit barns læsevanskeligheder, og om de indsatser der er lavet indtil nu. Ved at høre om dit barns læse- og staveproblemer, har jeg mulighed for at lave et forslag til et personligt undervisningsforløb, der møder dit barn netop på hans/hendes niveau.

Pris: 0 kr

Tid: 1 time

Intensivt

forløb

Uanset om dit barn er hægtet af i undervisningen, er ordblindetestet gul eller rød og mangler hjælp eller mangler at få styr på de elektroniske hjælpemidler, så laves der et individuelt forløb, der passer til netop dit barns behov.

Bliv superbruger af IT hjælpemidler til ordblinde

Her tilbydes fire timers workshop på et lille hold, hvor der laves eksamensforberedende undervisning, så dit barn bliver introduceret for hvordan man bliver klar til eksamen med kompenserende IT. Jeg udbyder også dette som enkeltundervisning og som ugekursus. På de sidstnævnte går vi mere i dybden.

Ordblindetest og

udredning

Inden et forløb påbegyndes, tester jeg altid med små korte test, så jeg ved præcis, hvor dit barn er i læse - og staveudviklingen.

Ønsker du en mere uddybende udredning, hvor flere test kommer i spil, og hvor resultater, konklusioner og vejledninger samles i en rapport, kan dette også lade sig gøre.

Lone har undervist vores 3 børn igennem længere tid og har med hendes hjertevarme og helt fantastiske måde, fået det bedste frem i dem, og virkelig fået dem til at tro på, at det at være ordblind, ikke er en begrænsning, men blot vejen frem til succes,  hvis man har troen, viljen og den rette underviser, hvilket Lone helt klar er. Vi giver hende de bedste anbefalinger. 

Foredrag om ordblindhed

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag om eks. dysleksi, hjælpemidler, test og prøver. 

Jeg har bl.a. holdt oplæg på VIA i Silkeborg for lærerstuderende, i Skive for læsevejledere og skoleledere, på Nationalt videnscenter for læsnings  temadag med fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder samt oplæg for forældre og lærere på biblioteker, skoler og efterskoler.

Ordblindeundervisning af unge

Du lærer, hvordan du som ung klarer dig som ordblind på din ungdomsuddannelse eller i dit privatliv. Du bliver bedre til at benytte dine IT- værktøjer og får hjælp til at skabe strukturer i f.eks dine afleveringer og tager udgangspunkt i studieteksterne. Det, du lærer, kan du bruge i din hverdag.

Forældrekursus om dysleksi og kompenserende IT

Vil du vide mere om ordblindhed og blive bedre til at hjælpe og forstå dit barn, blive fortrolig med de hjælpemidler, dit barn bruger i skolen og tale med ligesindede, så er dette kursus for dig.

Jeg tilbyder også

Ugekursus - Hjælp til afgangsprøven med kompenserende IT 

  • Ordblindeundervisning til ordblinde elever i 7.- 9. klasse

  • Giv dit barn bedre forudsætningerne inden afgangsprøverne

 

Vi vil arbejde med 

  • hensigtsmæssige IT-strategier i forhold til afgangsprøverne i læsning og stavning på særlige vilkår og bl.a. introducere til søgefunktioner og hensigtsmæssige strategier i forhold til brugen af CD-ord eller App Writer under prøverne.

bottom of page