top of page

Ordblindetest og udredning

Oplever du at dit barn har svært ved at læse og/eller stave trods stor arbejdsindsats?

Vil du gerne have en afklaring hurtigere end dit barns skole kan og vil lave?

Er der ikke en fagperson, der kan lave en ordblindetest på dit barns skole?

Hos ordblindevejledning.dk, kan du få dit barn udredt, så vi får et klart billede af, hvad der er dit barns vanskelighed.

Er dit barn testet "gul"?

Mange skoler har valgt at teste med den elektroniske ordblindetest, når der er mistanke om ordblindhed, da den er valid og automatisk overføres fra skole til skole. Desværre har det vist sig, at ikke alle ordblinde kommer i rød kategori, hvis de bliver testet for tidligt i skoleforløbet.

Hvis dit barn, efter et gult resultat og efter intensiv undervisning, stadig viser store vanskeligheder ved læsning eller stavning, vil det være en god ide at teste igen for ordblindhed. Dette er tilladt, selvom anbefalingen siger en gang i et skoleforløb.

Ordblindevejledning.dk tilbyder at lave en ordblindetest og underbygge med andre forskningsbaserede test, så jeg på baggrund af disse test kan afgøre om dit barns vanskeligheder skyldes ordblindhed.

Den elektroniske ordblindetest

Det er kun skolerne, der kan tage den elektroniske ordblindetest, men jeg bruger Elbros ordlister, der også er godkendt, valid og standardiseret som ordblindetest. Alt efter alder og vanskeligheder, er der flere test, som resultatet kan underbygges med.

Der laves derfor test på ordlæse- og sætningsniveau fra forlaget Hogrefe, der testes med IL  i forhold til læseforståelse, og der laves en staveprøve efter klassetrin (ST). Derudover inddrages dele af Testbatteriet, hvis det skønnes nødvendigt, samt Find det der lyder som et ord for elever i 7. kl. og frem.

Alle testene er forskningsbaseret, og tager afsæt i, hvad der anbefales inden for læseområdet.

Alle resultaterne samles i en udførlig rapport.

Rapport

Rapporten indeholder anbefalinger til både skole og hjem og indeholder anbefalinger til det fremtidige arbejde, både som konkrete forslag og forslag til brug af elektroniske hjælpemidler

Pris: 4500 kr. for test incl. udførlig rapport.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ordblindetesten, så kan du kontakte mig for at høre nærmere.

IMG-7947_edited.jpg
bottom of page