top of page
Lone skolefoto.jpg

Hvem er jeg?

Mit navn er Lone Kaastrup-Hansen, og jeg har været lærer i folkeskolen og på erhvervsskolen siden 96.

Jeg har gennem alle årene arbejdet med undervisning og inklusion af børn, hvor bogstaverne og læsningen driller. Jeg har også arbejdet meget med eksamensforberedende undervisning til især dansk med brug af læse- staveteknologi, så børnene bliver fortrolige med deres IT til eksamen.

Min uddannelse

Som læsevejleder er jeg videreuddannet indenfor børn i læse- og skrivevanskeligheder, i evaluering og vejledning, og er derudover uddannet ordblindelærer for unge og voksne med speciale i Læsevejledning og dysleksi.

Jeg er desuden certificeret Alkalær diplomunderviser.

Min undervisning

Min undervisning tager udgangspunkt i nyeste forskning indenfor læsevanskeligheder.

Jeg har stor erfaring med at undervise ordblinde børn og unge. Hjælpe dem både med de faglige vanskeligheder og de følelsesmæssige problemstillinger, der kan være følgevirkninger til ordblindhed. Jeg brænder for at det enkelte barn skal se muligheder og opleve at kunne mestre læsning og skrivning samt opnå et højt fagligt selvværd og tillid til egne evner trods læse-staveproblematikker.

Testning

Inden et forløb påbegyndes, tester jeg altid med små korte test, så jeg ved præcis, hvor dit barn er i læse - og staveudviklingen.

Ønsker du en mere uddybende udredning, hvor flere test kommer i spil og hvor resultater og konklusioner samles i en rapport kan dette også lade sig gøre. Se mere under fanen ordblindetest.

Eksempler på indsatser:

  • Jeg underviser i bogstavernes lyd og form, så dit barn får styr på bogstaverne og læsestrategierne. For de yngste elever er det med udgangspunkt i lydrette bøger og tekster og materialerne hentes bl.a. fra Alinea, Specialpædagogisk forlag og Straarup og co samt gode apps.

  • Jeg inddrager det prisvindende materiale ORD, der er udarbejdet til at give ordblinde børn vigtige læsestrategier.

  • For overbygningselever underviser jeg i at integrere IT i forbindelse med afgangsprøven

Har du spørgsmål?

Kontakt mig her:

bottom of page