top of page
Søg
  • Forfatters billedeLone Kaastrup-Hansen

Hvad er ordblindhed?

Carsten Elbros definition:

Dysleksi (ordblindhed) er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som kommer af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Personer med dysleksi har særlig svært ved at læse ord, som de ikke har set skrevet før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din...

Dysleksi skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre.

Kilde: Sundhed.dk


Ordblindhed i familien

Dysleksi er en indlæringsvanskelighed, som gør det besværligt, men ikke umuligt at lære at læse.

Det har intet med svag intelligens at gøre, men skyldes ofte en genetisk disposition, så er der ordblindhed i familien, er det vigtigt at nævne det for skolen eller daginstitutionen. Det er vigtigt, fordi en tidlig systematisk sproglig indsats kan formindske vanskeligheden. Nogle af de første tegn kan være talevanskeligheder, og for begynderlæseren kan det være vanskeligheder med at koble bogstaverne og deres lyde. Mange oplever, at de med tiden lærer at læse, men ofte vil læsningen blive ved med at være langsom, og vanskeligheder med stavning vil følge en resten af livet.


Bevidsthed om ordblindhed


Det er vigtigt, at ordblinde tidligt bliver bevidste om, hvor deres vanskeligheder er, og får brugbare strategier til at håndtere dem.

Hvis der ikke blive taget hånd om barnets vanskeligheder, vil det for mange ordblinde medføre lavt selvværd og et negativt selvbillede, da de vil tænke, at det skyldes, at de er ”dummere” end deres klassekammerater.


Læseforståelse

En konsekvens af en svag og langsom læsning kan giver problemer med læseforståelse. Læsningen tager længere tid og man får ikke læst så meget og får dermed ikke så meget læseerfaring. Sammen med manglende motivation kan det også kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden (IDA, International Dyslexia Association).


For at undgå dette vil det i mange tilfælde være nødvendigt at supplere med kompenserende IT- værktøjer, så barnet kan hjælpes med afkodningen og koncentrere sig om forståelsen.


Skal jeg hjælpe dig?
80 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Når gult resultat ikke er nok- Støt med din underskrift

En række kommuner har trods ministeriets udmeldinger i Ordblindenetværket valgt kun at anerkende national ordblindetest som identifikationsredskab af ordblindhed. I praksis betyder det, at elever test

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page